Javascript must be enabled in your browser to use this page.
Please enable Javascript under your Tools menu in your browser.
Once javascript is enabled Click here to go back to Greentech
  • Greentech

  • Greentech2

  • Greentech3

  
INOVACIJE U SAKUPLJANJU PET AMBALAŽE
utorak, 25 novembar 2014 22:37
 Preduzeće za reciklažu plastike GREENTECH je u sedištu kompanije EIPIX ENTERTAINMENT iz Novog Sada predstavilo inovativnu ručnu presu za sakupljanje otpadnih PET boca. Ova presa, prečnika 1m, ima mehanizam koji omogućava jednostavno presovanje PET boca veličine od 0,3l do 2,5l. Prva je takve vrste u Srbiji i za potrebe Greentecha je izrađena od strane mladih inženjera Solagro tima. Namenjena je sakupljanju PET boca u zatvorenim prostorima kao što su preduzeća, javne institucije, obrazovne ustanove, tržni centri.

EIPIX ENTERTAINMENT, koji se bavi izradom kompjuterskih igara, je prvo preduzeće u kom će prikupljanje PET otpada biti organizovano na ovakav način. Pored PET boca zaposleni u EIPIXU, će zahvaljujući RECAN fondaciji za reciklažu limenki, imati mogućnost da u namenske kutije odvajaju i limenke za reciklažu. Na promociji organizovanoj od strane GREENTECHA i RECANA, u petak 21. novembra,  zaposlenima u EIPIXU predstavljeni su benefiti reciklaže i sam proces kojim se otpad pretvara u novu sirovinu uz značajne uštede energije. Kolektiv EIPIXA koji broji 150 zaposlenih, čine uglavnom mladi, ekološki osvešćeni ljudi. Osim što su, uz podršku GREENTECHA i RECANA, inicirali sakupljanje ambalažnog otpada u svom preduzeću aktivno promovišu biciklizam i podstiču zaposlene da koriste bicikl kao ekološko sredstvo prevoza, te su u tu svrhu osposobili namenski vertikalni parking za bicikle.
Opširnije...
 
IZVEŠTAJ SA KONFERENCIJE “UPRAVLJANJE OTPADOM U SRBIJI - IZAZOVI SAKUPLJANJA”
subota, 25 oktobar 2014 15:17
 
U okviru pratećeg programa 11. Međunarodnog sajma životne sredine – ECOFAIR preduzeće za reciklažu plastike „Greentech“ je u saradnji sa Privrednom komorom Srbije, Udruženjem KOMDEL i Beogradskim sajmom organizovao konferenciju „Upravljanje otpadom u Srbiji – izazovi sakupljanja“.

Na prošlogodšinjoj konferenciji „Perspektive industrije reciklaže ambalažnog otpada“ organizovanoj u okviru ECOFAIR-a predstavnici industrije reciklaže ambalažnog otpada i operateri  sistema predstavili su potencijale, ali i probleme postojećeg sistema upravljanja otpadom. Kako je nedostatak sirovine za reciklažu ocenjen kao ključni problem daljeg razvoja industrije reciklaže ambalažnog otpada, ovogodišnja konferencija je u fokusu imala sakupljanje ambalažnog otpada. Da je ovo vrlo aktuelna tema u Srbiji pokazalo je prisustvo velikog broja predstavnika komunalnog sektora, sakupljača, industrije, republičke i pokrajinske administracije u sektoru životne sredine pa je Svečana sala Beogradskog sajma bukvalno bila popunjena do poslednjeg mesta. 

Konferenciju su otvorili predstavnici Ministarstva poljoprivredne i zaštite životne sredine, Aleksandar Vesić, šef odseka za strateška dokumenta i standarde i Radmila Šerović, načelnik odeljenja za upravljanje otpadom. Predstavnici resornog ministarstva su u svojim izlaganjima napravili osvrt na rezultate donošenje seta „zelenih“ zakona 2009. godine kojima su postavljeni temelji za razvoj reciklažne industrije i primenu EU standarda u oblasti upravljanja otpadom. Najavili su ovom prilikom donošenje Uredbe o planu smanjenja ambalažnog otpada za period 2015-2019. kojom se propisuju nacioalni ciljevi za reciklažu i ponovno iskorišćenje otpada. Nacionalni ciljevi su bili tema kako tako i prošlogodišnje konferencije, jer oni predstavljaju ključni instrument za dalji razvoj sakupljanja i reciklaže ambalažnog otpada u Srbiji.

Opširnije...
 
Ministarstvo poljoprivrede i životne sredine - najpozitivniji utisak ovogodišnje ECOFAIR-a
utorak, 21 oktobar 2014 14:34
Tradicionalno i ove godine, preduzeće Greentech je ostvarilo zapažen nastup na Međunarodnom sajmu životne sredine – ECOFAIR na Beogradsku sajmu, održanog na Beogradskom sajmu u periodu od 13. do 16. oktobra 2014. godine  i ostvarilo brojne poslovne susrete sa svojim saradnicima i dobavljačima. Znatno manji broj izlagača nego prethodnih godina pokazuje da je ekonomska kriza pogodila i preduzeća koja pripadaju „zelenoj“ industriji, a koja sve teže uspevaju da investiraju u promociju svoje delatnosti.  Ipak, vidan pomak u odnosu na protekle sajmove napravilo je resorno ministarstvo, koje je ujedno bilo i pokrovitelj sajma.

Definitivno najpozitivniji utisak ovogodišnjeg ECOFAIR-a  je živ i konstruktivan dijalog privrede sa predstavnicima Ministarstva poljoprivrede i životne sredine koje trajao sva 4 dana sajma. Svojim aktivnim učešćem u pratećem programu, okruglim stolovima, konferencijijama, kao i u direktnim susretima sa predstavnicima privrede na štandovima izlagača doprineli su da bojažljiv optimizam prevlada razočarenje zbog lošije ponude i manje posećenosti ovogodišnjeg Međunarodnog sajma životne sredine.
Opširnije...
 
EXPRA/ISWA Konferencija u Bukureštu:
nedelja, 19 oktobar 2014 14:17
Izazovi sakupljanja reciklabilnog otpada – barijere i šanse

Sakupljanje otpada od strane individualnih sakupljača u Evropi je fenomen koji rapidno raste zahvaljujući brojnim faktorima: ekonomskoj krizi, nedovoljno efikasnim sistemima sakupljanja otpada, nedostatku adekvatnih pravnih okvira i ekonomskih instrumenata. Preko 80 predstavnika svih stejkholdera iz 13 zemalja: akademika, istraživača, operatera sistema, lokalnih autoriteta i biznisa susreli su se u Bukureštu da razmene iskustva i diskutuju o različitim pristupima rešenju problema uključivanja individualnih sakupljača u legalne tokove sakupljanja otpada.

Organizatori konferencije u Bukureštu održane 9 i 10. oktobra 2014. u glavnom gradu Rumunije bili su EXPRA -Extended Producer Responsibility Alliance i ISWA – International solid Waste Association.

Generalni direktor Greentecha u Srbiji, Mihail Mateski, je na skupu organizovanom u Bukureštu, predstavio iskustva kompanije u sakupljanju ambalažnog PET otpada u Srbiji i trendove koji pokazuju sve veće učešće neformalnog sektora u istom. Nedovoljni kapaciteti sakupljačke infrastrukture javnih komunalnih preduzeća doprineli su da se poslednjih godina sve veći broj sakupljača iz socijalno ranjivih grupa angažuje na sakupljanju otpada, a prema nekim podacima takvih je u Srbiji oko 50.000. Direktor Greentecha izneo je stav da ovu pojavu nipošto ne treba ignorisati i da je neophodno urediti zakonsku regulativu i tržište tako da se ovi sakupljači uključe u legalne tokove, dobiju zvaničan status i podršku za razvoj svojih kapaciteta. Time se ne bi samo podigao nivo sakupljanja otpada, već i značajno smanjio broj nezaposlenih u Srbiji, a samim tim i korisnika socijalne pomoći.
Opširnije...
 
<< Početak < Prethodna 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Sledeća > Kraj >>

Strana 1 od 21