Javascript must be enabled in your browser to use this page.
Please enable Javascript under your Tools menu in your browser.
Once javascript is enabled Click here to go back to Greentech
  • Greentech

  • Greentech2

  • Greentech3

  
INOVACIJE U SAKUPLJANJU PET AMBALAŽE
utorak, 25 novembar 2014 22:37
 Preduzeće za reciklažu plastike GREENTECH je u sedištu kompanije EIPIX ENTERTAINMENT iz Novog Sada predstavilo inovativnu ručnu presu za sakupljanje otpadnih PET boca. Ova presa, prečnika 1m, ima mehanizam koji omogućava jednostavno presovanje PET boca veličine od 0,3l do 2,5l. Prva je takve vrste u Srbiji i za potrebe Greentecha je izrađena od strane mladih inženjera Solagro tima. Namenjena je sakupljanju PET boca u zatvorenim prostorima kao što su preduzeća, javne institucije, obrazovne ustanove, tržni centri.

EIPIX ENTERTAINMENT, koji se bavi izradom kompjuterskih igara, je prvo preduzeće u kom će prikupljanje PET otpada biti organizovano na ovakav način. Pored PET boca zaposleni u EIPIXU, će zahvaljujući RECAN fondaciji za reciklažu limenki, imati mogućnost da u namenske kutije odvajaju i limenke za reciklažu. Na promociji organizovanoj od strane GREENTECHA i RECANA, u petak 21. novembra,  zaposlenima u EIPIXU predstavljeni su benefiti reciklaže i sam proces kojim se otpad pretvara u novu sirovinu uz značajne uštede energije. Kolektiv EIPIXA koji broji 150 zaposlenih, čine uglavnom mladi, ekološki osvešćeni ljudi. Osim što su, uz podršku GREENTECHA i RECANA, inicirali sakupljanje ambalažnog otpada u svom preduzeću aktivno promovišu biciklizam i podstiču zaposlene da koriste bicikl kao ekološko sredstvo prevoza, te su u tu svrhu osposobili namenski vertikalni parking za bicikle.

 S obzirom da u Srbiji još uvek nije zaživeo sistem primarne selekcije ambalažnog otpada, ovakav vid saradnje sa biznis sektorom i javnim institucijama je značajan jer doprinosi odvajanju otpada za reciklažu na njegovom mestu nastanka čime se dobija čistija i kvalitetnija sirovina za reciklažu. Nažalost, iako u Srbiji postoje značajni kapaciteti u industriji reciklaže ambalažnog PET otpada, najveći deo ovog otpada i dalje završava na deponiji, tj. prirodi.

Recikleri se konstantno suočavaju sa problemom nedostatka sirovine za reciklažu jer sakupljanje u komunalnom sektoru predstavlja kamen spoticanja u daljem razvoju reciklaže u Srbiji. Takođe, kvalitet sirovine je dosta lošiji nego u zemljama u okruženju. Pozitivni primer poput saradnje sa EIPIXOM pokazuju da građani Srbije nisu ekološki neosvešćeni kao što se misli. Naprotiv, ako im se omoguće uslovi da odvajaju svoj ambalažni otpad oni to u velikom procentu i rade. Veliki broj institucija, preduzeća, a pogotovo škola koje nam se svakodnevno javljaju sa molbom da organizujemo u okviru njihovih sistema odvajanje otpada za reciklažu govori u prilog tome da u Srbiji svest o značaju recklaže u zaštiti životne sredine iz godine u godinu raste .

foto

foto

foto

foto