Javascript must be enabled in your browser to use this page.
Please enable Javascript under your Tools menu in your browser.
Once javascript is enabled Click here to go back to Greentech
  • Greentech

  • Greentech2

  • Greentech3

  
SRPSKA ASOCIJACIJA RECIKLERA AMBALAŽNOG OTPADA UPUTILA ZAHTEV MINISTARSTVU ZA IZMENU ZAKONA O AMBALAŽI I AMBALAŽNOM OTPADU
sreda, 01 jul 2015 00:00
Srpska asocijacija reciklera ambalažnog otpada formirana je u maju 2015. godine u cilju zastupanja i ostvarivanja interesa reciklera i sakupljača ambalažnog otpada u Srbiji. Asocijacija se zalaže za unapređenje sistema upravljanja ambalažnim otpadom i pravne regulative kojom je oblast sakupljanja i reciklaže definisana, poboljšanje inspekcijskog nadzora i kontrole zagađivača i svih učesnika u logističkom lancu sakupljanja i reciklaže otpada. Osnovana je od strane vodećih reciklera ambalažnog otpada u Srbiji: Fabrika kartona Umka, Fabrika hartije Beograd, preduzeća za reciklažu plastike Greentech iz Novog Sada i Alwag iz Gajdobre, To-ma palete plus iz Iriga i Srpska fabrika za reciklažu stakla, Grejač.

Srpska asocijacija reciklera ambalažnog otpada pokrenula je inicijativu za promenu Zakona o ambalaži i ambalažnom u uverenju da se korekcijama postojećeg zakona  može značajno podići efektivnost postojećeg sistema upravljanja ambalažnim otpadom. Stav Asocijacije je da je neophodno definisati strožije kriterijume za rad operatera sistema upravljanja ambalažnim otpadom i obezbediti veća i transparentna ulaganja u razvoj infrastrukture za sakupljanje ambalažnog otpada i reciklažu.

SARAO očekuje da će Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine u najskorijem roku formirati radnu grupu, koja će uz konsultacije sa svim relevantnim subjektima, pripremiti predlog izmena i dopuna Zakona o ambalaži i ambalažnom otpadu. Donošenje ovog Zakona treba da doprinese daljoj implementaciji EU direktiva i uredi tržište sekundarnih sirovina, što bi doprinelo povećanju sakupljenog i recikliranog ambalažnog otpada u Srbiji.