Javascript must be enabled in your browser to use this page.
Please enable Javascript under your Tools menu in your browser.
Once javascript is enabled Click here to go back to Greentech
  • Greentech

  • Greentech2

  • Greentech3

  
GREENTECH U GREEN PROJEKTU
utorak, 22 februar 2011 18:20
GreenPreduzeće Greentech D.O.O. Novi Sad potpisalo je sporazum o saradnji sa Institutom Mihajlo Pupin, koordinatorom GREEN projekta u Srbiji . Projekat Green finansira Evropska unija i ima za cilj proširenje „zelenog poslovanja“ i optimizaciju mogućnosti proizvoda i usluga za zaštitu životne sredine u okviru regiona zemalja koje učestvuju u projektu, a sprovodi se kroz Evropsku preduzetničku mrežu (Enterprise Europe Network).

 Projekat Green će doprineti povezivanju pružaoca ekoloških usluga – Environmenta Services Providers (EPSs) sa malim i srednjim preduzećima u okviru prehrambene industrije i u oblasti proizvodnje građevinskog materijala. U okviru projekta biće organizovane radionice koje informišu učesnike o:

·         Tehnologijama koje poboljšavaju delovanje na životnu sredinu i konkurentnost

·         Efikasnost i mogućnosti postojećih ekoloških tehnologija

·         Prednostima i mogućnostima sistema za upravljanje životnom sredinom

Preduzeće Greentech u okviru projekta Green može da ponudi usluge otkupa PET ambalaže svim preduzećima čijom aktivnošću se generiše ova vrsta otpada, bilo da se radi o škartu koji nastaje u proizvodnji alkoholnih i bezalkoholnih pića, vode i jestivog ulja, ili pak iskorišćenim PET bocama. Više o projektu Green na sajtu www.green-eu.net.