Javascript must be enabled in your browser to use this page.
Please enable Javascript under your Tools menu in your browser.
Once javascript is enabled Click here to go back to Greentech
  • Greentech

  • Greentech2

  • Greentech3

  
EXPRA/ISWA Konferencija u Bukureštu:
nedelja, 19 oktobar 2014 14:17
Izazovi sakupljanja reciklabilnog otpada – barijere i šanse

Sakupljanje otpada od strane individualnih sakupljača u Evropi je fenomen koji rapidno raste zahvaljujući brojnim faktorima: ekonomskoj krizi, nedovoljno efikasnim sistemima sakupljanja otpada, nedostatku adekvatnih pravnih okvira i ekonomskih instrumenata. Preko 80 predstavnika svih stejkholdera iz 13 zemalja: akademika, istraživača, operatera sistema, lokalnih autoriteta i biznisa susreli su se u Bukureštu da razmene iskustva i diskutuju o različitim pristupima rešenju problema uključivanja individualnih sakupljača u legalne tokove sakupljanja otpada.

Organizatori konferencije u Bukureštu održane 9 i 10. oktobra 2014. u glavnom gradu Rumunije bili su EXPRA -Extended Producer Responsibility Alliance i ISWA – International solid Waste Association.

Generalni direktor Greentecha u Srbiji, Mihail Mateski, je na skupu organizovanom u Bukureštu, predstavio iskustva kompanije u sakupljanju ambalažnog PET otpada u Srbiji i trendove koji pokazuju sve veće učešće neformalnog sektora u istom. Nedovoljni kapaciteti sakupljačke infrastrukture javnih komunalnih preduzeća doprineli su da se poslednjih godina sve veći broj sakupljača iz socijalno ranjivih grupa angažuje na sakupljanju otpada, a prema nekim podacima takvih je u Srbiji oko 50.000. Direktor Greentecha izneo je stav da ovu pojavu nipošto ne treba ignorisati i da je neophodno urediti zakonsku regulativu i tržište tako da se ovi sakupljači uključe u legalne tokove, dobiju zvaničan status i podršku za razvoj svojih kapaciteta. Time se ne bi samo podigao nivo sakupljanja otpada, već i značajno smanjio broj nezaposlenih u Srbiji, a samim tim i korisnika socijalne pomoći.
Opširnije...
 
EDUKATIVNA KAMPANJA GREENTECHA I JKP STANDARD VRBAS
subota, 18 oktobar 2014 14:13
 
Javno komunalno preduzeće „Standard“ iz Vrbasa i Greentech započeli su sredinom oktobra edukativnu kampanju u osnovnim školama na teritoriji opštine u cilju podizanja nivoa svesti dece i mladih o značaju primarene selekcije otpada i reciklaže.

Prve radionice u okviru kampanje organizovane su u četvrtim razredima škole „Petar Petrović – Njegoš“. Zahvaljujući pozitivnim reakcijama učenika i na molbu učitelja, radionice će biti organizovane i za učenike trećih razreda.
Ova edukativna kampanja je deo sveobuhvatne akcije odvojenog sakupljanja otpadne PET ambalaže koje odnedavno JKP Standard sprovodi na čitavoj teritoriji opštine.
Opširnije...
 
RECIKLAŽA NA TURNIRU U MALOM FUDBALU U BAČKOJ PALANCI
utorak, 07 oktobar 2014 13:57
Greentech je i ove godine podržao realizaciju turnira u malom fudbalu za decu, održanog u Bačkoj Palanci 17. i 18. oktobra u organizaciji Udruzenja mladih lidera i Fudbalskog saveza Srbije.  U saradnji sa Javnim komunalnim preduzećem „Komunal projekt“ organizovali smo prikupljanje PET ambalaže na samom turniru, a volonteri Udruženja mladih lidera su na štandu Greentecha delili posetiocima turnira edukativne flajere o reciklaži.

Opširnije...
 
GREENTECH NA NOĆI ISTRAŽIVAČA
sreda, 01 oktobar 2014 19:51
fotoNoć istraživača je manifestacija koja se organizuje u preko 300 gradova Evrope pod pokroviteljstvom programa Horizont 2000, najvećeg programa Evropske unije za istraživanje i inovacije, a koju u Srbiji organizuju Fstival nauke Beograd i Institut za molekularnu genetiku u genetičko inženjerstvo Univerziteta u Beogradu. Ove godine, 5. Noć istraživača održana je u 9. Gradova u Srbiji, a preduzeće za reciklažu plastike Greentech je bilo gost beogradske manifestacije u okviru programa Reciklažni kvart u zgradi Rektorata Univerziteta u Beogradu.
Zajedno sa Recan fondom za promociju reciklaže limenki, preduzećem za reciklažu otpada EE „Božić i sinovi“, privrednim društvom za ekološku delatnost „Orses“ i neprofitnim udruženjem „Čepom do osmeha“, Greentech je edukovao posetioce Noći istraživača o procesu reciklaže i njenom značaju u zaštiti životne sredine.
Opširnije...
 
<< Početak < Prethodna 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Sledeća > Kraj >>

Strana 5 od 25